Резултат 2.1.1: Комуникационен план

Резултат 2.1.2: Идентификатор на проекта и уебсайт

Резултат 2.1.4: Комуникационни дейности в средствата за масова информация

Резултат 2.1.5: Конференция