Партньори

Асоциация за хора с кинетични увреждания и приятели „Perpato“, в контекста на програмата за сътрудничество Interreg VA „Гърция – България 2014-2020“, участва като водещ бенефициент в изпълнението на проекта, озаглавен „Социално агропредприемачество за хора с увреждания в трансграничната зона “. Домокритският университет в Тракия, Югозападният университет „Неофит Рилски” и EIA също участват в проекта като бенефициенти.